رای دادگاه حکمیت ورزش در خصوص پرونده جودوی ایران بازهم به تعویق افتاد

دادگاه حکمیت ورزش امروز جمعه با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان، زمان اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت ورزش را بار دیگر به مدت یک ماه تمدید کرد.

از دوم آذرماه سال ۱۴۰۰ تا به امروز که جلسه اصلی دادگاه حکمیت ورزش برگزار شده، اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت برای هشتمین بار به تعویق افتاده است. 

بر این اساس، “امیر ساعد وکیل” وکیل پرونده جودو ایران با ارسال ایمیلی به دادگاه حکمیت ورزش، اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرده تا هرچه زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود.