راهکار میرسلیم برای انقلاب اداری : کارمندان برای رضای خدا به مردم خدمت کنند

میرسلیم ، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نوشت :

تحقق انقلاب اداری در این است که کارمندان و ماموران برای رضای خدا به مردم خدمت کنند؛ این از مقدس ترین شغلهاست.

راهکار میرسلیم برای انقلاب اداری :  کارمندان برای رضای خدا به مردم خدمت کنند

بیشتر بخوانید :