رئیس شورای شهر آبادان دستگیر شد

یک منبع آگاه از بازداشت رئیس شورای شهر آبادان خبرداد. این منبع آگاه ادامه داد: اتهامات رئیس شورای شهر مربوط به عملکرد  او در شورای شهر نیست و مربوط به پرونده ای  برای گذشته بوده است.

همچنین در ماه‌های گذشته چند شهردار اسبق آبادان و پرسنل شهرداری این شهرستان به اتهام در ریزش ساختمان متروپل دستگیر شده‌اند.