رئیس بانک مرکزی موظف به فراهم کردن دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات بانک مرکزی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس عصر امروز یکشنبه (6 شهریور) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 17 موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی روح‌الله ایزدخواه پیشنهادی را در خصوص اصلاح کل این ماده ارائه کرد که سید کاظم دلخوش در جریان بررسی این پیشنهاد با استناد به اصول 75 و 60 قانون اساسی و در قالب اخطاری گفت: این نظارت، نظارت داخل قوه است یعنی ما به نظارت اجرای داخل قوه نمی‌توانیم اعتراض داشته باشیم. این اخطار با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و نمایندگان با 107 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 195 حاضر در جلسه با آن موافقت کردند و منجر به از دستور خارج شدن پیشنهاد ایزدخواه شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهاد ایزدخواه و اخطار قانون اساسی دلخوش گفت: روز اول از جهت بار مالی به شما عرض کردم دولت با اصل این طرح موافق است و رئیس جمهور نیز به صورت کتبی موافقت کرده است.

وی خطاب به ایزدخواه ادامه داد: هیأت نظارت مطرح شده کار نظارت داخلی قوه مجریه است، همان بحثی که داشتید که اگر رئیس مجلس یک نماینده را در داخل مجمع بگذارد، دخالت در کار اجرایی است که بحث درستی نیز بود و آن را حذف کردیم، اکنون به همان دلیل نمی‌توانیم یک نفر از مجلس را در هیأت نظار کار اجرایی داخل بانک مرکزی بگذاریم و اخطار آقای دلخوش را وارد می‌دانیم و به رأی می‌گذاریم.

در ادامه مهدی طغیانی در جریان بند (الف) ماده (17) طرح مذکور پیشنهادی را ارائه کرد و گفت: وقتی شرح وظایف این هیأت را می‌بینیم در بند (3) آمده است که تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در خصوص عملکرد بانک مرکزی از لحاظ قوانین و مقررات است و قرار است عملکرد اقتصادی بانک مرکزی را نظارت کند، این کار از عهده حسابرسان و حسابداران برنمی‌آید و باید بر عهده اقتصاددانان باشد.

در ادامه در جریان بررسی بند (ث) ماده 17 طرح بانکداری جمهوری اسلامی سید شمس‌الدین حسینی پیشنهاد داد رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند که با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت شد.

وی در تشریح پیشنهاد خود گفت: تنها مرجعی که چشم مجمع عمومی حاکم است؛ هیأت نظارت است. باید اطمینان داشته باشیم این هیأت بدون هیچ مانعی به کلیه اطلاعات دسترسی دارد.

ماده 17 این طرح به شرح زیر است:

الف

‌ هیأت نظار مرکب از 3 عضو حسابرسی از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل 10 سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری مرکزی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود، رئیس هیأت از میان اقتصاددان، عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شوند.

ب

وظائف هیأت نظار به‌شرح زیر است:

1. حسابرسی صورت‌های مالی بانک و تهیه گزارش‌های مربوط؛

2. رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و

تهیه گزارش تغییرات؛

3. تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات؛

4. تفریغ بودجه بانک مرکزی.

پ

رئیس هیأت نظار موظف است  گزارش‌های مصوب هیأت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیأت عالی ارسال کند.

ت

‌ نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی موظفند حداکثر 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارائه شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا  در دستور کار مجمع قرار گیرد.

ث

‌ رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظارت به تمامی اطلاعات و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

ج

اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت‌ موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش‌ دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (141) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای هیأت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/  7/ 1386 توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیأت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌های هیأت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیأت نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد. ‌‌‌‌‌‌‌

چ

بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیأت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیأت را تأمین کنند.     ‌‌‌‌‌‌‌

ح

آیین‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

انتهای پیام/