رئیسی وارد دزفول شد

سید ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه به منظور افتتاح طرح آبرسانی غدیر که با هدف تامین آب ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستای استان خوزستان در دولت سیزدهم اجرایی شده است و موجب تامین آب شرب ۵۲ درصد جمعیت این استان می شود وارد دزفول شد.

اجرای این طرح مهم در سال ۱۳۸۷ آغاز شده بود اما تا سال گذشته کمتر از ۵۰درصد پیشرفت داشت که در نخستین سفر استانی رئیس جمهور در اولین روزهای آغاز بکار دولت مردمی، با تاکید دکتر رئیسی مبنی بر اینکه مردم استان خوزستان در کمترین زمان ممکن از نعمت آب با کیفیت بهره‌مند شوند، با تامین اعتبارات لازم، در دستور کار قرار گرفت و به همت مهندسان و کارگران ایرانی عملیاتی شد.

این پروژه عظیم آب شرب قریب به ۴.۷ میلیون نفر از جمعیت استان خوزستان را تامین خواهد کرد.

از دستاوردهای مهم این پروژه عظیم گسترش عدالت در اقصی نقاط استان خوزستان، پایداری اجتماعی و توسعه زیرساختی کشور خواهد بود.