رئیسی: برخی لذت میان مردم بودن را نچشیدند + فیلم

رئیس جمهور همچنین بیان کرد: برخی که ملامت می‌کردند که حضور شما در بین مردم به چه دلیل است، فکر می‌کنم تجربه این حضور را نداشتند و لذت این حضور را نچشیده‌اند.

برخی از دولت‌ها، دچار حاشیه شدند اما ما گرفتار حاشیه‌ها نشدیم.