دیدار تیم های فوتسال ایرالکو

Mehran Saki

روز سوم رقابت های گروه دوم فوتسال کارگری کشور که به میزبانی اراک در حال پیگیری است ، با انجام سه دیدار به پایان رسید، در آخرین مسابقه از این روز دو تیم ایرالکو و پگاه قزوین به دیدار یکدیگر رفتند که در پایان تیم میزبان موفق شد با شش گل میهمان خود را شکست دهد .