دولت نان خوردن مردم را هم می‌شمارد

از دیگر ‌موضوعاتی که در‌ کیوسک ۶ شهریور به آن می‌پردازیم ماجرای بحران پزشک متخصص در کشور است، به نوشته روزنامه‌ها امسال جراح قلب هیچ داوطلبی نداشته است و جراح اطفال فقط دو متقاضی داشته که ادامه این روند احتمالا منجر به واردات پزشک از خارج از کشور می‌شود.

ماجرای برجام و توافق هسته‌ای هم همچنان سوژه داغ رسانه‌هاست، جمهوری اسلامی درباره برجام و پاسخ آمریکا نوشته است. آمریکایی‌ها یک امتیاز حقوقی دادند اما سه امتیاز اقتصادی به ایران را تضمین نکرده‌اند که این محل اختلاف و‌گفتگوهای احتمالی در آینده خواهد بود.