دولت عراق امروز را تعطیل اعلام کرد

دولت عراق اعلام کرد ساعت کاری رسمی امروز (سه‌شنبه) در تمامی استان‌ها به حالت تعلیق در آمده است.
ساعاتی پیش تبادل آتش شدیدی بین هواداران جنبش صدر و نیرو‌های امنیتی رخ داد.