دولت بنای خود را بر ارتباطی صادقانه با مردم گذاشته است

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف