دلار به کانال 30 هزار تومان صعود کرد

این قیمت در مقایسه با روز پنجشنبه گذشته بیش از ۷۰۰ تومان افزایش را نشان می دهد . 

البته نرخ دلار در بازار های همسایه هم امروز صعودی بود . قیمت دلار هرات امروز ۳۰ هزار و ۱۵۰ تومان بود و این در حالی است که دو روز قبل اسکناس آمریکایی در بازار یاد شده  با ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شده بود.

برخی از تحلیلگران معتقدند سیگنال‌هایی منفی درباره رد درخواست‌های ایران توسط آمریکا به افزایش سطح نااطمینانی در بازار دامن زده و باعث افزایش قیمت دلار  شده است.