دعوت معترضان عراقی از مردم برای شرکت در تظاهرات جمعه

به نقل از پایگاه شفق نیوز، معترضان عراقی (معترضان اکتبر ۲۰۱۹) در بیانیه‌ای با عنوان “گام آتی” اعلام کردند: امروز شاهد مطرح شدن طرح‌هایی برای تغییر ریشه‌ای چهره‌هایی هستیم که بعد از ۲۰۰۳ در حکمرانی بر کشور شرکت کردند؛ طرح‌های شفاهی که در سایه نزاع کنونی میان فراکسیون‌های سیاسی از مکانیزم اجرای آن خبر نداریم.

در این بیانیه آمده است: طی این روزها نقشه راه واضحی برای تحقق امنیت در کشور از طریق تظاهرات مطرح خواهد شد تا همگی بدانند ما عزم و اراده محکمی داریم که تا زمان پیروزی خون شهدا و ملت مظلوممان سست نخواهد شد. ما از مردممان می‌خواهیم سکوت خود را بشکنند و برای نجات وطن تلاش کنند. باید به همگان ثابت کنیم که عراق مردم و خدایی دارد که از آن محافظت می‌کند. جمعه ساعت پنج بعد از ظهر در میدان النسور بغداد در تظاهرات جمعه “تحریک مردمی” شرکت خواهیم کرد.

از سوی دیگر صالح محمد العراقی، از رهبران جریان صدر عراق خواهان عدم مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات و تشکیل دولت شد.

از زمان یورش حامیان جریان صدر عراق به ساختمان پارلمان در منطقه سبز بغداد و تحصن در آنجا عراق شاهد تشدید بحران سیاسی است.

310310