دست رد کشورهای عربی به درخواست‌های غربی؛ اروپا در زمستانی سخت تنها ماند

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید