دستگیری مردی که تلاش می‌کرد تا معاون رئیس جمهوری آرژانتین را ترور کند

شبکه خبری TN آرژانتین نیز تصویری از این مرد را منتشر کرد که به سمت معاون رئیس جمهوری سلاحی نشانه گرفته درحالیکه کرچنر در میان جمعیتی که او را در بر گرفته بودند، ایستاده بود.

بر اساس گزارش این شبکه خبری، مهاجم یک مرد ۳۵ ساله برزیلی است. همچنین اسلحه این مرد پر بود اما از آن استفاده نکرد.

رسانه‌های آرژانتین همچنین گزارش کردند که معاون رئیس جمهوری آسیبی ندیده است.

310310