در چه صورت زن می‌تواند غیر از منزل شوهر سکونت کند؟

استثنائات محل سکونت زن را در این خبر بخوانید.

IMG_20220829_121202_649

IMG_20220829_121216_839

IMG_20220829_121225_870

IMG_20220829_121233_817

IMG_20220829_121242_779

IMG_20220829_121254_505