در حوزه گندم زنجان هم تامین و هم صادرات محقق شد

وی به افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، هم اشاره کرد و گفت: امسال  ۳۵ هزار تن گندم، قبل از دوره برداشت  در استان زنجان خریداری شده است.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری های  دولت در حوزه گندم، در ضریب جینی استان زنجان نیز قطعا تاثیرگذار خواهد بود، تصریح کرد : شهرستان خدابنده حدود ۶۰ درصد تولید گندم استان را به خود اختصاص داده و کشاورزان زنجانی از افزایش قیمت گندم بسیار راضی هستند.

استاندار زنجان به رغبت  امسال کشاورزان زنجانی  در تولید استراتژیک  هم اشاره کرد و گفت:  اقدام دولت در خصوص افزایش قیمت خرید گندم، در حوزه کشاورزی ماندگار  است.

افشارچی در خصوص مطالبات گندمکاران زنجانی، هم اظهارداشت: استان زنجان ۲ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بابت  گندم کشاورزان تحویل داده که حدود یک هزار میلیارد تومان آن وصول  و در چند روز گذشته نیز ۵۰۰ میلیارد تومان  تحویل شد با این حال اما، خواستار تسریع در پرداخت ها  هستیم.

بنابر اظهارات مدیر شرکت گل آرد زاگرس، فاز 2 این سیلو،  یک هزار و 800  متر فضای زیربنایی دارد و حدود یکسال بعد به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی  هزینه برآورد شده برای این پروژه را  ۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد. 

انتهای پیام