درد مشترک رانندگان ایرانی و فرانسوی

تعمیر خودرو در فرانسه

چالش نگهداری خودرو طی چند سال اخیر گربیان رانندگان ایرانی را نیز گرفته است. دلیل این مساله را باید در بازگشت تحریم های صنعت خودرو جست و جو کرد. تحریم های صنعت خودرو سبب شده تا قیمت آن بخش از قطعات خودرو که از منابع خارجی تامین می شود، افزایش یابد. البته این تمام مساله نیست و افزایش نرخ ارز نیز سبب شده تا سرعت رشد هزینه های نگهداری خودرو افزایش یابد. در کنار افزایش نرخ ارز و چالش تحریم های صنعت خودرو باید به رشد نرخ تورم نیز اشاره کرد که باعث شده هزینه دستمزدها نیز افزایش یابد.

چالش رشد خرج نگهداری خودرو در فرانسه نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی اتفاق افتاده است. چالش تامین ریز تراشه های الکتریکی و همچنین محدودیت های ناشی از بیماری کووید-19 گریبان خودروسازان بین المللی را گرفته و همین مساله سبب شده تا تیراژ تولید این شرکت ها کاهش یابد. افت تولید خودروی صفر منجر به این شده تا خودروهای دست دوم بازار خوبی پیدا کنند. البته فراموش نکنیم افت تیراژ تولید خودرو در خطوط تولید منجر به افزایش قیمت خودروهای صفر در بازارهای بین المللی از جمله بازار خودروی فرانسه شده است. این افزایش قیمت خودروی نو باعش شده بخشی از مشتریان بازار به جای تعویض خودروی خود مجبور به حفظ خودروی در اختیار خود شوند. در کنار افزایش قیمت خودروهای صفر، حمله نظامی روسیه به اوکراین سبب متورم شدن اقتصاد جهانی شده این فرانسه نیز از ترکش های این جنگ در امان نمانده و همین اتفاق سبب شده تا هزینه های نگهداری خودرو از این ناحیه آسیب ببیند. به نظر می رسد تا زمانی که سایه عوامل یاد شده بر سر بازار خودروی فرانسه باشد نزولی شدن نمودار قیمت قطعات خودرو در دسترس نباشد و رانندگان فرانسوی باید خود را آماده روزهای سخت تر کنند.