درخواست الکاظمی برای برگزاری دور دوم گفت وگوی ملی در عراق

نخست‌وزیر عراق همه طرف‌های سیاسی این کشور را به دور دوم گفت وگوی ملی دعوت کرد.

 یک منبع مطلع گفت که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، از همه طرف‌های سیاسی خواست تا در دومین گفت‌وگوی ملی در روز دوشنبه شرکت کنند.

پیش از این و در نیمه ماه گذشته، دور نخست گفت وگوی ملی با حضور همه طرف های سیاسی به جز جریان صدر برگزار شده بود.

مسئولان اصلی سیاسی عراق اواخرمردادماه به ابتکار مصطفی الکاظمی نخست وزیر نشستی برای خارج کردن کشور از بن بست برگزار کردند، اما مقتدی صدر از شرکت در آن خودداری کرد.

۱۰ ماه پس از آخرین انتخابات پارلمانی که اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد، عراق همچنان منتظر انتصاب یک نخست وزیر و یک رئیس جمهور جدید است.