درخواست اعدام برای قاتل شهید کیوانلو از سوی رئیس پلیس تهران/ ویدئو

رئیس  پلیس  تهران گفت: امیر کیوانلو، این پهلوان درحالیکه می‌توانست به سارق متعرض به ناموس مردم شلیک کند، شلیک نکرد و خود هدف ضربه چاقو قرار گرفت و به شهادت رسید.

بخوانید: جزئیات شهادت پلیس فداکار توسط دزد چاقوکش

رحیمی همچنین گفت: جنگ ما با  زورگیران جنگ نابرابری است. مسئولینی که باید تصمیم گیری بکنند که قاتلین امثال کیوانلو را در همان محل  اعدام  کنند بدانند با چه انسان های بی رحمی طرف هستند.

وی افزود: ما امروز همگی در لباس رزم ایستاده و آماده مقابله با این اشرار  هستیم.