درآمد هزاران میلیاردی صداوسیما از فوتبال

حالا فرض کنید تلویزیون برای جذب آگهی بیشتر چوب حراج به آنتن خودش بزند، فرضا ۹۰ درصد یعنی تنها ۱۰ درصد از درآمد ممکن را کسب کند رقم ناقابل ۳ هزار میلیارد تومان!

photo_2022-08-27_11-40-28