داوری : جلیلی پرونده هسته ای را با ۵۰ تحریم از لاریجانی تحویل گرفت و با ۵۰۰ تحریم به جواد ظریف تحویل داد

عبدالرضا داوری ، فعال سیاسی نوشت:

تشدید تحریم ها و ترور دانشمندان هسته ای، برونداد مدیریت سعید جلیلی در مذاکرات هسته ای، بدون یک جمله توافق بود. او پرونده را با ۵۰ تحریم از علی لاریجانی تحویل گرفت و با ۵۰۰ تحریم به جواد ظریف تحویل داد. ۸۵% از ترورهای دانشمندان هسته ای ایران در دوره مذاکرات سعید جلیلی اتفاق افتاد.

cVYtFqLNiFh9.jpg

بیشتر بخوانید:

21217