خوش و بش جالب خرس با یک راننده!

ویدئویی از چند خرس در یک جاده منتشر شده که یکی از آن‌ها با ایستادن روی دو پا با راننده خودروی عبوری دست می‌دهد.