خودسوزی زن جوان جلوی بانک بخاطر وام ازدواج

در پی انتشار خبر  خودسوزی  یک زن در یکی از شعب بانک‌ها، پیگیری‌ها حاکی از آن است که فردی به شعبه بانک مراجعه و اعلام می‌کند که قصد دارد  ضامن  وام ازدواجی شود که وام گیرنده را نمی‌شناسد و یکی از دوستانش این وام را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان خریداری کرده است.

وی دلیل حضور خود در شعبه را رودربایستی با دوستش به عنوان خریدار وام اعلام و در عین حال تاکید می‌کند که تعهدی در برابر پرداخت وجه آن نخواهد داشت.

پس از درخواست این فرد، رئیس شعبه با وام‌گیرنده تماس می‌گیرد. بنابراین اطلاعات رئیس بانک برای بررسی موضوع با پدر وام گیرنده تماس می‌گیرد و صحت و سقم ماجرا را پیگیری می‌کند.

نیم‌ساعت بعد زن جوان ، به شعبه مراجعه می‌کند و ادعا می‌کند به دلیل مشکلات امتیاز وام را فروخته و درنهایت به دلیل اینکه ضامن حاضر به ضمانت وام نمی‌شود،  اقدام به  خودسوزی  می‌کند که توسط حاضرین، آتش خاموش و فرد مصدوم به بیمارستان منتقل می‌شود. وی تحت مداوا قرار دارد و خبر فوت وی صحت ندارد.