خودرو عجیب سایپا در نمایشگاه، نصف ساینا اس نصف تیبا ۲

با آغاز هفته دولت افتتاحیه نمایشگاه تحول صنعت خودرو در نمایشگاه بین المللی با حضور شرکت های خودرو سازی داخلی در معرض دید همگان قرار گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد خودرو عجیب سایپا در ظاهر جلویی ساینا اس و از عقب تیبا ۲ است.