خواننده سرشناس در تصادف کشته شد

این هنرمند لبنانی صبح امروز در یک سانحه رانندگی در جاده المصنع در نزدیکی مرکز امنیت عمومی درگذشت.

در این سانحه یکی از همراهان الراسی نیز جان باخت.

جورج الراسی، خواننده لبنانی، در تصادف کشته شد + تصاویر

جورج الراسی، خواننده لبنانی، در تصادف کشته شد + تصاویر

جورج الراسی، خواننده لبنانی، در تصادف کشته شد + تصاویر