خطر عبور از خط قرمز؛ جهنم به پا می‌شود؟

اگرچه جنگ شیعه علیه شیعه در عراق خط قرمزی جدی محسوب می‌شود که همه می‌ترسند در صورت عبور از آن، جهنم بر پا شود، روحانیون و سیاستمداران نزدیک به آیت‌الله العظمی علی سیستانی، شخصیت اصلی مذهبی شیعیان در عراق، این خطر را کم اهمیت جلوه داده‌اند.

یک منبع نزدیک به سیستانی به میدل‌ایست آی گفت: «همه اطلاعات و نشانه‌های موجود نشان می‌دهد که تشدید تنش فعلی تحت کنترل است و این بخشی از ابزار فشاری است که هر دو طرف بر یکدیگر اعمال می‌کنند. ارزیابی ما از وضعیت این است که درگیری صورت می‌گیرد اما محدود خواهد بود. این نتیجه لفاظی‌های تنش آمیز خواهد بود».

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر جهنم به پا می شود؟ /خطر عبور از خط قرمز جنگ شیعه علیه شیعه بخوانید.