خطرناک‌ترین سرسره دنیا

آدم‌هایی که دهه‌ها از این سرسره ۲۰متری با سرعت پایین آمده بودند، این‌بار تجربه خطرناک جدیدی را احساس می‌کردند و عملا، پرواز می‌کردند. 

پرتاب آدم‌ها از روی سرسره به آسمان و فرود سنگین آن، چنان شگفت‌آور بود که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان منتشر شد. مشکل کجا بود؟ سُر کردن زیادی سرسره. 

مقامات، بعد از دو سال تعطیلی، به‌خاطر همه‌گیری کرونا، دستی به سر و روی این سرسره کشیده و حسابی آن را صیقل داده بودند. وقتی فیلم‌ها جهانی شد، سرسره موقتا بسته شد و این بار سطح آن پاک شد تا همه‌‌چیز به روال عادی برگردد.