خرید بیش از ۸۷ هزار تُن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در خراسان رضوی


خرید بیش از ۸۷ هزار تُن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در خراسان رضوی

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی بیان کرد: کل خرید گندم استان تاکنون حدود ۳۳۸ هزار تن است و ۱۴۲ هزار هکتار از کشتزار‌های استان خراسان رضوی امسال به کشت دیم و ۱۲۶ هزار هکتار نیز به کشت آبی گندم اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، آرش آوان مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی در خبری اعلام کرد: این سازمان ۸۷ هزار و ۲۷۷ تُن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان استان را از ابتدای امسال به صورت تضمینی خریداری کرده است.

آوان  در ادامه این خبر افزود: این سازمان مباشر عمده خرید تضمینی گندم در استان  است و در این قالب محصول کشاورزان را خریداری می‌کند که تا کنون خرید حدود ۲۶ درصد خرید گندم ثبت شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی تاکید کرد: از اواخر اردیبهشت ماه خرید تضمینی گندم در مراکز خرید این سازمان به صورت رسمی با استقرار ۲۹ مرکز آغاز شده است و این میزان خرید از زمان آغاز خرید تا کنون ثبت شده است.

وی متذکر شد: کل خرید گندم استان تاکنون حدود ۳۳۸ هزار تن است و خرید گندم را مراکز تعاون روستایی خراسان رضوی انجام می‌دهند و ۱۴۲ هزار هکتار از کشتزار‌های استان خراسان رضوی امسال به کشت دیم و ۱۲۶ هزار هکتار نیز به کشت آبی گندم اختصاص یافته است.

آوان در خاتمه تصریح کرد: هر کیلوگرم گندم براساس دستورالعمل ابلاغی دولت با افت مفید چهار و افت غیرمفید یک درصد به قیمت ۱۰۵ هزار ریال خریداری می‌شود و دولت نیز ۱۰ هزار ریال به عنوان جایزه به ازای تحویل هر کیلوگرم محصول به گندمکاران تحویل می‌دهد.