خراسان رضوی ۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد

معاون سازمان فرهنگی و اجتماعی شهردای مشهد بیان کرد: خراسان رضوی ۲۳ تا ۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد که سهم شهر مشهد مقدس بین حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل است و عمده کودکان کار، کودکانی هستند که بازمانده از تحصیل هستند .

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، مهدی ابراهیمی معاون سازمان فرهنگی و اجتماعی شهردای مشهد در سخنانی اعلام کرد: خراسان رضوی ۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد که سهم شهر مشهد مقدس ۱۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل است.

ابراهیمی در ادامه این خبر اضافه کرد: خراسان رضوی ۲۳ تا ۲۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد که سهم شهر مشهد مقدس بین حدود ۱۵ تا ۱۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل است و عمده کودکان کار ، کودکانی هستند که بازمانده از تحصیل هستند .

معاون سازمان فرهنگی و اجتماعی شهردای مشهد تصریح کرد: طرح پویش مشهد مهربان که مرحله اول آن در پنج ماهه نخست  سال به آزادی سازی زندانیان غیر عمد اختصاص یافت که در ماه مبارک رمضان با استقبال خوب مردم و حمایت شورای اجتماعی محلات مشهد اجرا شد.

وی افزود: با توجه استقبال خوب مردم برآن شدیم که فصل دوم پویش مشهد مهربان با کمک مردم و شورای اجتماعی محلات به کودکان بازمانده از تحصیل قرار بدهیم و این کودکان معمولا در سال اول و یا دوم ترک تحصیل می کنند و این کودکان بیشتر بخاطر مسایل اقتصادی، مسایل معیشتی و نداشتن لوازم التحریر ترک تحصیل می‌کنند.

ابراهیمی تاکید کرد: ما در شهر مشهد مقدس با پدیده کودکان کار مواجه هستیم که یکی از آسیب های اجتماعی نازیبا برای معابر شهر مشهد است و بسیاری از کسانی زمینه کج روی و انحراف دارند کسانی هستند که تحصیلات بالایی ندارند و بایستی همه کمک کنیم تا حتی یک کودک بخاطر مسایل معیشتی و نداشتن لوازم التحریر از تحصیل بازنماند.

معاون سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد متذکر شد: طرح حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل از اوایل شهریور ماه شروع شده و  مرحله اول آن تا پایان مهرماه ادامه دارد و متعهد بر این هستیم که تمام هزینه‌های که انجام می‌شود بصورت مستند در پایان طرح به مردم گزارش کنیم.

وی در ادامه این اطلاع رسانی یادآور شد: شورای اجتماعی محلات با هدف تقویت هویت محله محوری و کاهش مسایل و مشکلات محله در طرح حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل مشارکت خواهند داشت.

ابراهیمی گفت: بسیار از این خانواده ها به دلایل مانند مسایل اقتصادی و فقر کودکان خود را به سرچهارراهها و معابر شهر می‌فرستند که متاسفانه درگیر باندهای سودجو می‌شوند و رفع  مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کودکان کار و بازمانده از تحصیل در آینده و بزرگسالی سخت خواهد بود.