خداحافظی با «تصمیمات یک شبه» و «خبرهای بد صبح جمعه»!

پیش‌بینی ناپذیری مسئولین، یکی از مهم‎ترین چالش‌های مردم با دولت‌ها است. موضوعی که گاه باعث ایجاد بحران‌های فراموش نشدنی در کشور شد.
در این ویدیو به عملکرد وزارت اقتصاد در انتشار ۳ بسته سیاستی و پاسخی که دولت سیزدهم به این چالش داده ‌است‌ پرداخته‌ایم.