خبر کوتاه بود و خوش، دختران دانش‌آموز شیرازی برای رشته موسیقی ثبت‌ نام کردند

هفده روز بعد از خبر خبرآنلاین درباره حذف رشته موسیقی برای دختران پایه دهم در هنرستان شهید کامیاب شیراز، بالاخره موانع برداشته شد و امروز برای 61 نفر از دخترانی که برای این رشته ثبت‌نام کرده بودند، آزمون عملی برگزار شد.

هرچند که هرگز دلیل اینکه چرا به اولیاء این دانش‌آموزان گفته شد، ثبت‌نام منتفی است و باید برای گرفتن پرونده بچه‌ها مراجعه‌ کنند، بیان نشد اما با توجه به اینکه این رشته برای هنرستان پسرانه حذف نشده بود، حرف و حدیث‌ها به موضوعاتی از جمله اینکه دختران نباید در رشته موسیقی تحصیل کنند،‌ مطرح بود.

درهرحال بازتاب این خبر و ادامه پیگیری اولیاء دانش‌آموزان و مدیریت هنرستان به نتیجه رسید و آزمون عملی که مرحله تکمیلی ثبت‌نام اولیه رشته موسیقی محسوب می‌شود، امروز برگزار شد.