خبر مهم درباره شناورسازی ساعت کاری ادارات

محسن منصوری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اظهار نظر در خصوص برخی موارد مطرح شده در خصوص احتمال کاهش ساعت اداری کارمندان گفت: کارمندان طبق قانون باید هفته‌ای ۴۴ ساعت فعالیت داشته باشند و به همین منظور موضوع کاهش ساعت کاری ادارات اصلاً در دستور کار نیست.

وی با بیان اینکه تلاش داریم، با طرح شناورسازی ساعت کاری ادارات برای ترافیک پایتخت اقداماتی انجام دهیم، گفت: شناورسازی ساعات کاری ادارات برای اولین بار اجرا می‌شود و در این طرح کاهش فعالیت کاری ادارات اصلاً رخ نمی‌دهد.

استاندار تهران ضمن تشریح طرح شناور کردن فعالیت کاری ادارات گفت: در این طرح می‌خواهیم زمان شروع فعالیت ادارات را ۲ ساعت شناور کنیم به عنوان مثال کارمند از ساعت هفت تا ۹ صبح می‌تواند به محل کار بیاید به شرطی که زمان فعالیت روزانه هشت ساعت کار را رعایت کند، البته این طرح هنوز نیاز به کار کارشناسی و هماهنگی بیشتر دارد، که جزئیات پس از تأیید نهایی اعلام می‌شود اما آنچه که مسلم است این طرح موجب کاهش فعالیت کاری ادارات نمی‌شود.