خبری در راه است ؟ / پست فارسی معنادار سفارت مجازی آمریکا به نقل از بایدن + عکس

سفارت مجازی آمریکا به زبان فارسی از قول بایدن نوشت:

تعهد دولت من کاهش تهدید ناشی از سلاح‌های هسته‌ای، محافظت از مردم آمریکا، و تقویت نظم هسته‌ای جهانی جهت کاهش خطر استفاده یا گسترش سلاح‌های هسته ای است.

پست فارسی معنادار سفارت مجازی آمریکا به نقل از بایدن + عکس

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۱