خبرهای نگران کننده از توافق برجام/ امیدها برای توافق دارد از بین می‌رود

نماینده مراغه اضافه کرد: حتی گروهی پیش‌بینی می‌کردند با توجه به احتمال هماهنگی اروپا و آمریکا و پذیرش ایران، این توافق طی یکی-دو روز انجام شود، اما اخیرا با یادداشتی که آمریکا ارسال کرده است تقریبا امیدها برای توافق دارد از بین می‌رود. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره چرایی افزایش امید به توافق در هفته‌های اخیر اظهار داشت: در ایران گمان بر این بود که پیشنهادات اروپا با هماهنگی آمریکا تنظیم شده و آمریکا آن را به صورت غیررسمی پذیرفته است، در نتیجه اکنون که پیشنهادات اروپا برای ایران هم قابل قبول واقع شده لذا در گام نهایی توافق قرار داریم اما این گمان اشتباه بود.

وی ابراز داشت: رفتار طرف آمریکایی اخیرا یک مقدار متفاوت از قبل شده است در نتیجه با توجه به یادداشت اخیر آمریکا ممکن است که دسترسی به توافق زمان ببرد.