خاتمی در صدور فتوای ارتداد رشدی نقش داشت ؟ / واکنش رئیس دولت اصلاحات به ادعای «بی بی سی» جهانی

محمدعلی ابطحی در یادداشتی اینستاگرامی خود نوشت:

شبکه بی بی سی جهانی در خبری مدعی شده است که آقای خاتمی تحت تاثیر یکی از شخصیتهای پاکستانی، در فرودگاه تهران، خبر اهانت سلمان رشدی به پیامبر را به امام رسانده و امام فتوای مشهور خودشان را داده اند.

من چون آن زمان معاون بین الملل وزارت ارشادی بود که آقای خاتمی وزیرش بود و مسایل بین المللی را معاونت ما پیگیری می کرد و در جزییات خبر بودم،‌از این خبر تعجب کردم.میدانستم این خبر دروغ است. محض احتیاط با خود آقای خاتمی هم حرف زدم.ایشان هم قاطعانه تکذیب می کرد.

میدانید که من خاطراتم را همیشه مینویسم.در خاطرات آن سالها دیدم اولین باردر سال ۶۷ آقای محتشمی -وزیر کشور وقت- خبر چاپ کتاب را به ما دربخش بین‌الملل ارشاد رساند. گفت در پاکستان اعتراضات و تظاهراتی علیه مطالب کتاب اتفاق افتاده وحتی کشته هم داده اند.

واکنش پاکستان عملا آن کشور را پیشتاز ماجرا نشان داد و این در حالی بود که هنوز از ام‌القرای جهان اسلام صدایی بلند نشده بود. تا اینکه فتوای امام در خصوص مهدورالدم خواندن سلمان رشدی صادر شد.

آقای محتشمی همان عصر که خبر را به ما داد به دفتر امام رفت و خبر را به ایشان رساند. پس از رسیدن خبر به دفتر امام بلافاصله با ما تماس گرفتند، دستور دادند که تا فردا شب یک نسخه‌ی ترجمه شده از کتاب را حاضر کنیم و فتوا انتشار یافت.

آقای محتشمی می گفت با اینکه پاکستان، تظاهرات را شروع کرد و کشورهایی مثل عربستان سعودی هم بیانیه دادند ولی فتوای امام همه جهان اسلام را دنبال ایشان کشاند.

خاتمی در صدور حکم ارتداد رشدی نقش داشت ؟ / واکنش رئیس دولت اصلاحات به ادعای «بی بی سی» جهانی

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰