حمله 3 پلنگ به باغبان یاسوجی

به گفته پزشک درمانگاه سی سخت این باغدار ۵۵ ساله از ناحیه دست، پا و قفسه سینه مصدوم شد. اقدامات اولیه بر روی این بیمار انجام شده و حال عمومی وی مطلوب گزارش شد.

برخی از اهالی شهرستان دنا عنوان کردند پلنگی که به این باغدار حمله کرده چند روز پیش در این منطقه در حالی که لنگان لنگان حرکت می کرد مشاهده شد ولی باغدار مصدومحم گفت: پلنگ و دو توله پلنگی که به او حمله کردند کاملا سالم بودند.