حمله معترضان عراقی با سنگ به یک اتوبوس/ سرنشینان ایرانی بودند؟/ ویدئو

ایران از همه اتباع خود خواسته به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا سفر نکنند.

مرزهای زمینی و هوایی ایران و عراق هم بسته شده است.