حل 3مکعب روبیک رقصان

اما حل 3مکعب روبیک، در کمتر از 3دقیقه، آن هم درحالی‌که مثل شعبده‌بازها آن را جلوی خودتان به پرواز درمی‌آورید چطور؟ واقعا فکرش هم دیوانه‌کننده است. اما این دقیقا کاری است که یک جوان چینی در 3دقیقه و نیم انجام داده است. این کار شگفت‌انگیز، پیش از این هرگز توسط هیچ انسان دیگری در تاریخ انجام نشده و کار خارق‌العاده لی ژیائو در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده است. زمان دقیقی که لی ثبت کرده، 2دقیقه و 29ثانیه است. آقای لی یکی از رکوردداران حل مکعب روبیک است و کارهای عجیبی مثل حل 195مکعب معلق درحالی‌که از پا آویزان بوده را به نام خودش ثبت کرده است.