حضور عوامل فیلم سینمایی کوزوو در خبرگزاری برنا

Seyed Ali Saleh

عوامل فیلم سینمایی کوزوو ، میثم هاشمی طبا کارگردان ، کوروش تهامی بازیگر ، حمید ابراهیمی بازیگر در خبرگزاری برنا حضور یافتند و با خبرنگار این مجموعه گفتگو کردند .