حضور رئیسی در میان عشایر احمد فداله دزفول * عکس ها

سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور صبح امروز پس از ورود به دزفول با بالگرد از فرودگاه این شهرستان عازم منطقه محروم احمد فداله در بخش شهیون شد.

سید حاجی حسینی احمدفداله یکی از اعضای شورای احمد فداله مهمترین مشکل این منطقه را جاده دسترسی عنوان کرد و خواستار رسیدگی رئیس جمهور به این مشکل شد.

62369262.jpg

1568040-1-.jpg

رئیسی.jpg

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۱۷