حریق در کارخانه مقواسازی اردستان

عباس عابدی، اظهار کرد: ساعت ۲:۵۶ دقیقه بامداد امروز حادثه حریق در کارخانه مقواسازی اردستان به اورژانس اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت‌های پیش بیمارستانی اصفهان تصریح کرد: در این حادثه پنج نفر به دلیل مشکل تنفسی ناشی از دودزدگی دچار مشکل و به بیمارستان زواره منتقل شدند.