جوان ۲۰ساله: هنگام شلیک، هم مست بودم هم تصور می کردم اسلحه خالی است

وی در بازجویی‌ها گفت: من و ۴ نفر از دوستانم جمعه هفته قبل در خانه دوستم خشایار دعوت بودیم. آن شب مشروب خوردیم و در عالم مستی ناگهان خشایار یک کلت کمری را که ۱۷ میلیون تومان خریده بود آورد تا به ما نشان دهد.

او ادامه داد: در یک دستش اسلحه بود و در دست دیگرش فشنگ‌های کلت اما وقتی اسلحه را روی میز گذاشت من هم در همان حالت مستی و به شوخی و باتوجه به اینکه خشایار گفته بود اسلحه خالی است، اسلحه را به سمت یکی از دوستانم گرفتم و شوخی شوخی شلیک کردم اما ناگهان همه شوکه شدیم چون گلوله شلیک شد و دوستم غرق در خون روی زمین افتاد. از ترس فرار کرده و به خانه اقوام در اطراف تهران رفتم. در این چند روز از عذاب وجدان آرامش نداشتم و مدام گریه می‌کردم که خانواده‌ام نیز از من خواستند خودم را معرفی کنم.

با اعتراف پسر جوان، به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم قرار داده شد و تحقیقات ادامه دارد.

21302