جوان خرمشهری با پابند الکترونیکی زندان مواد می فروخت/ ویدئو

سرهنگ نجم الدین سهرابی،  رئیس پلیس خرمشهر اظهار داشت:  در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت متهم سابقه دار فروشنده  مواد مخدر  در سطح شهرستان ، خرمشهر مأمورین مبارزه با مواد مخدر این شهرستان متهم را به منظور  دستگیری  تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد که متهم با وجود آزادی مشروط از  زندان  با  پابند الکترونیکی، اقدام به توزیع مواد افیونی می کند که با اقدامات اطلاعاتی پلیس متهم  شناسایی و دراقدامی غافلگیرانه متهم را دستگیر نمودند.

سهرابی تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار تقریبی یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی کشف وضبط شد.

رئیس پلیس خرمشهر گفت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان اظهار داشت: پلیس قاطعانه با هرگونه ناامنی برخورد کرده و اجازه هیچگونه فعالیت مجرمانه و عرض اندام به مجرمین را نمی دهد.