جهش 85 درصدی تراز عملیاتی بانک ملت در تیرماه


جهش 85 درصدی تراز عملیاتی بانک ملت در تیرماه

بانک ملت توانست تراز عملیاتی خود را از مبلغ 89 هزار میلیارد ریال در تیرماه سال 1400 با حدود 85 درصد رشد، به مبلغ بیش از 164 هزار میلیارد ریال افزایش دهد و فاصله معنادار خود را از سایر رقبای بانکی حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک که با سرمایه بیش از 262 هزار میلیارد ریال، ارزش بازار 840 هزار میلیارد ریال و رشد بیش از 85 درصدی سودآوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صدرنشین بانک های بورسی است موفق شده است تا نسبت p/e خود را بر اساس روش ttm به حدود3.7 برساند که این امر نشان دهنده ارزندگی بالای سهام بانک ملت است. این درحالی است که میانگین p/e صنعت بانکی در حدود 6.43 قرار دارد.

در عین حال، بانک ملت با ثبت مبلغ 316 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از تسهیلات و سپرده گذاری و اوراق بدهی در تیرماه سال جاری، از رشد قابل توجه 64 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شده و با مدیریت بهینه خود رشد 20 درصدی خالص درآمدکارمزد (غیر مشاع) را نسبت به ماه گذشته  رقم زده است.

بر اساس این گزارش، بانک ملت با مدیریت مطلوب نقدینگی، منابع غیر هزینه زای خود را (ریال و ارز) هم بیش از 1.383 هزار میلیارد ریال (حدود 117 درصد رشد نسبت به تیر ماه سال گذشته) افزایش داده که این رشد عمدتاً مربوط به افزایش 137 درصدی جذب سپرده های جاری ریال است.

همچنین بانک ملت موفق به اعطای بیش از 8.471 هزار میلیارد ریال تسهیلات (ریال و ارز) تا پایان تیر 1401 شده که نسبت به مدت مشابه با رشد 32 درصدی رو به رو شده است.

در این میان تسهیلات مرابحه با سهم بیش از 29 درصدی (مبلغ 2.455 هزار میلیارد ریال )بیشترین سهم بری را در بین تسهیلات ریالی به خود اختصاص داده است.