جنجال بهاره رهنما این بار با پوشش عربی/ عکس

رونمایی بهاره رهنما از پوشش عربی اش/ عکس

بهاره رهنما با انتشار این تصویری نوشت:

بعضی ها چهره شان خیلی معمولی است،