جلوداری توزیع متوازن پروژه های عمرانی در منطقه ۳شهرداری همدان


جلوداری توزیع متوازن پروژه های عمرانی در منطقه ۳شهرداری همدان

در چند سال اخیر شهردارى همدان وعده توسعه متوازن همدان داده شد و امروز با بهره بردارى از پروژه هاى توسعه متوازن پایتخت تاریخ وتمدن ایران زمین از مرحله شعار خارج شده و به مرحله عمل رسیده است وشهرداری منطقه سه همدان در این حوزه جلودار است.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، در چند سال اخیر  شهردارى همدان وعده توسعه متوازن همدان داده شد و امروز با بهره بردارى از پروژه هاى توسعه متوازن پایتخت تاریخ وتمدن ایران زمین از مرحله شعار خارج شده و به مرحله عمل رسیده است.

توزیع  متوازن پروژه های عمرانی در منطقه ۳شهرداری همدان کاملا مشهود است

شهرداری منطقه سه همدان

وجــود محلات پرجمعیــت، واحدهاى تجــارى و صنعتى متعدد،فعالیت مشاغل مهمى از جمله تعمیرات خودرو، و همچنین استقرارآرامستان همدان و نیز 2 ورودى مهم شــهر به ســمت جاده تهران و جاده ملایر درمنطقه 3 ،این منطقه از شــهردارى همدان را به یکى از مناطق مهم و پرتردد پایتخت تاریخ وتمدن ایران زمین تبدیل کرده اســت؛

به ویژه آنکه مسافران و گردشــگران عموما از 2 ورودى مرکز و جنوب کشور وارد همدان می شوند و به محض ورود با ساختار و سیماى این منطقه مواجه خواهند شد؛ بنابراین توسعه، بهسازى و زیباسازى منطقه 3 با اجراى پروژههاى عمرانى و انجام مناسب خدمات شهرى بسیار حایز اهمیت است.

ارائه خدمات مناسب به شهروندان از شاخص های مهم توسعه یافتگی است

شهرداری همدان 1

مدیر شهرداری منطقه ۳ همدان با ذکر مقدمه فوق و   با اشاره به اینکه ارائه خدمات مناسب به شهروندان از شاخص های مهم توسعه یافتگی است، گفت: ارائه خدمات مناسب به اقشار مختلف شهروندان از وظایف ذاتی شهرداری ها است.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ ، محمد رضا فیضی منش  مدیر شهرداری منطقه ۳ همدان با بیان اینکه شهرداری به عنوان یک نهاد مردمی نیازمند تعامل و همکاری با مردم و تمامی دستگاههای اجرایی است، افزود: ابن منطقه  در سایه تعامل با دستگاهها و نهادهای اجرایی می تواند خدمات مطلوب تری به شهروندان ارائه کند.

وی ضمن بیان این مطلب که همه تلاش مدیریت شهری در زمینه افزایش خدمات، جلب رضایت بیشتر شهروندان است، ابراز داشت: رفاه مردم در عملکرد بهتر مدیریت شهری است و هیچ مجموعه ای در استان جز مدیریت شهری با سبک زندگی مردم مرتبط نیست.

وی  در پایان با اشاره به اینکه مدیریت شهری سالانه با برنامه ریزی های مختلف به شهروندان خدمات گوناگونی را ارئه می دهد و با پیگیری و مرتفع کردن مشکلات مردمی از طریق سامانه ۱۳۷، ملاقاتهای مردمی و فضای مجازی،سطح خدمات را از لحاظ کیفی و کمی ارتقا می بخشد، اظهار داشت: مدیریت شهری  هدفی جز خدمت رسانی و کسب رضایت شهروندان ندارد

شهرداری همدان