جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان

Ali Asghar Soleymani

پنجاه و پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان گلستان با موضوع آموزش و مشارکت های اجتماعی جوانان با حضور سید علی مهاجر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان و به دبیری اداره کل ورزش و جوانان استان و حضور قاسمعلی برزمینی و همچنین دستگاه های عضو این ستاد برگزار شد.