جزئیات مهم از پاسخ ایران به نامه آمریکا/ پیشنهاد برگزاری نشست وزیران خارجه برای اعلام توافق در هفته پیش رو

در فرآیند تهیه پاسخ جمهوری اسلامی ایران، تسریع و تسهیل جمع‌بندی مذاکرات مد نظر قرار داشته است.
در این پاسخ به صراحت اعلام آمادگی شده است ایران آمادگی دارد تا هفته پیش رو برای اعلام توافق نهایی  نشست وزرا برگزار شود با این برداشت که معدود نظرات مطرح شده از سوی ایران تامین شود. 

جمهوری اسلامی ایران در پاسخ پیشین خود نیز که طرف‌های مقابل به منطقی و سازنده بودن آن اذعان کرده بودند، برای موضوعات باقی‌مانده راه‌حل‌های عملیاتی ارائه داده بود.