جزئیات شلیک به ۲ خودروی سمند در محور شیراز به یاسوج

سردار کیقباد مصطفایی، گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر در محور‌های مواصلاتی استان ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن هماهنگی با مرجع قضائی در محور ‘شیراز – یاسوج’ ایست و بازرسی دایر کردند.

وی افزود: مأموران حین کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و به آن‌ها دستور توقف دادند.

مصطفایی با اشاره به اینکه رانندگان خودرو‌ها بدون توجه به دستور پلیس با سرعت زیاد از محل متواری که مأموران پس از طی مسافتی و با شلیک چند تیر هوایی و سپس به سمت لاستیک‌ها در نهایت خودرو‌ها را متوقف کردند، تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودرو‌های ۸۹۱ کیلوگرم تریاک که به طرز بسیار ماهرانه‌ای در آن جاسازی شده بود کشف و ضبط کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان بیان داشت: در این رابطه یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۲ نفر دیگر با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند که تلاش جهت دستگیر متهمان در دستورکار پلیس قرار دارد.