جدیدترن گزارش از بزرگترین نمایشگاه دام و طیور ایران ۱۴۰۱

در این دوره حضور فعال بیش از 300 شرکت پویا و فعال صعنت دام و طیور نماینگر حرکت جدی و اقتصادی شرکتها جهت هر چه حضور قوی تر در بازار و میادین تولید و ارتقاء این صنعت بزرگ است.

در راستای هر چه تخصصی تر شدن فضای برگزاری نمایشگاه و بهره گیری و استفاده هرچه بیشتر مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، این رویداد تجاری در چهار بخش تخصصی «دارویی»، «خوراک »، «تجهیزات» و «فرآورده های لبنی» با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی ترتیب داده شده است.

روابط عمومی شرکت میلاد مبتکر شرق اهداف این نمایشگاه را چنین اعلام کرد:

معرفی کالاها و محصولات جدید

ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، بازرگانان و متخصصین بخش دام و طیور داخلی و خارجی

آشنایی با آخرین دستاوردها علمی و تکنولوژیکی و همچنین مبادله دانش

ایجاد فرصت آشنایی و انعقاد قراردادهای کاری

بررسی و شناسایی نیاز مشتریان

ارزایابی نحوه افزایش توان صمعت دام و طیور

بهره گیری از فرصت تبلیغاتی پیش آمده در جهت معرفی بهتر فعالان این عرصه

افزایش کیفیت تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی

آخرین گزارش از بزرگترین نمایشگاه دام و طیور ایران 1401

محتوای این مطلب تبلیغاتی است و توسط سفارش‌دهنده، تهیه و تنظیم شده است.